Oracle Cloud Platform Test Drive March 8th 2017 Oslo Norway

image

Invitasjon til Hands-On PaaS og IaaS Workshop

imageOracle og Sysco inviterer til Cloud Test Drive: PaaS og IaaS hands-on workshop. Vi tror på bedre læring ved å prøve ut  tjenestene i praksis, og har plukket ut en knippe tjenester som er relevante innenfor integrasjon, prosess, Java og mobil.

Seminaret passer for alle, og kanskje ekstra godt for arkitekter og de på forretningssiden som ønskerå få et godt overblikk. Ingen ekspertise eller erfaring kreves – ta med egen PC.

Vi har valgt ut tjenestene Integration Cloud, Process Cloud, Mobile Cloud, Java Cloud og Compute Cloud. Dere vil også få en demonstrasjon av den kommende API Platform Cloud – hvor Oracle har mye spennende på gang etter  oppkjøpet av Apiary.

Seminaret er lagt til dagen før OUGN konferansen – vi ønsker å tilby en hel dag til å prøve ut disse tjenestene – og man trenger en rask og stabil internettforbindelse. Dette blir en  perfekt oppladning til konferansen.

For details please visit the registration page here.

SOA & BPM Partner Community

For regular information on Oracle SOA Suite become a member in the SOA & BPM Partner Community for registration please visit www.oracle.com/goto/emea/soa (OPN account required) If you need support with your account please contact the Oracle Partner Business Center.

Blog Twitter LinkedIn image[7][2][2][2] Facebook clip_image002[8][4][2][2][2] Wiki

About Jürgen Kress
As a middleware expert Jürgen works at Oracle EMEA Alliances and Channels, responsible for Oracle’s EMEA Fusion Middleware partner business. He is the founder of the Oracle SOA & BPM and the WebLogic Partner Communities and the global Oracle Partner Advisory Councils. With more than 5000 members from all over the world the Middleware Partner Community is the most successful and active community at Oracle. Jürgen manages the community with monthly newsletters, webcasts and conferences. He hosts his annual Fusion Middleware Partner Community Forums and the Fusion Middleware Summer Camps, where more than 200 partners get product updates, roadmap insights and hands-on trainings. Supplemented by many web 2.0 tools like twitter, discussion forums, online communities, blogs and wikis. For the SOA & Cloud Symposium by Thomas Erl, Jürgen is a member of the steering board. He is also a frequent speaker at conferences like the SOA & BPM Integration Days, JAX, UKOUG, OUGN, or OOP.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: