Oracle Cloud Platform Test Drive March 8th 2017 Oslo Norway

image

Invitasjon til Hands-On PaaS og IaaS Workshop

imageOracle og Sysco inviterer til Cloud Test Drive: PaaS og IaaS hands-on workshop. Vi tror på bedre læring ved å prøve ut  tjenestene i praksis, og har plukket ut en knippe tjenester som er relevante innenfor integrasjon, prosess, Java og mobil.

Seminaret passer for alle, og kanskje ekstra godt for arkitekter og de på forretningssiden som ønskerå få et godt overblikk. Ingen ekspertise eller erfaring kreves – ta med egen PC.

Vi har valgt ut tjenestene Integration Cloud, Process Cloud, Mobile Cloud, Java Cloud og Compute Cloud. Dere vil også få en demonstrasjon av den kommende API Platform Cloud – hvor Oracle har mye spennende på gang etter  oppkjøpet av Apiary.

Seminaret er lagt til dagen før OUGN konferansen – vi ønsker å tilby en hel dag til å prøve ut disse tjenestene – og man trenger en rask og stabil internettforbindelse. Dette blir en  perfekt oppladning til konferansen.

For details please visit the registration page here.

SOA & BPM Partner Community

For regular information on Oracle SOA Suite become a member in the SOA & BPM Partner Community for registration please visit www.oracle.com/goto/emea/soa (OPN account required) If you need support with your account please contact the Oracle Partner Business Center.

Blog Twitter LinkedIn image[7][2][2][2] Facebook clip_image002[8][4][2][2][2] Wiki

Implementing Human Tasks with any Java EE framework by Sysco team

Oracle SOA Suite includes a component to handle user interactions into a SCA application:
When you have completed Human Task definition, JDeveloper gives you the option to implement this tasks using Oracle ADF. This could be the easiest way if you have developers trained to use this framework. In this case you can go ahead and start implementing your task flows and pages. As this option is shown by default, you may think this is the only option to implement a Human Task.

As Mark Nelson published a couple of years ago, you can implement these Human Tasks with .Net and any other technology capable to consume SOAP web services.
In this post, I will explain how to implement Human Tasks with any Java EE framework (including ADF).
This post will include two steps:

  1. How to call your application from Oracle Business Process Workspace
  2. How to integrate your application with Human Task services

Let’s started with one simple business process: https://github.com/jeqo/htjavaee/tree/base_bpm_project
This project includes: Read the complete article here.

SOA & BPM Partner Community

For regular information on Oracle SOA Suite become a member in the SOA & BPM Partner Community for registration please visit www.oracle.com/goto/emea/soa (OPN account required) If you need support with your account please contact the Oracle Partner Business Center.

Blog Twitter LinkedIn image[7][2][2][2] Facebook clip_image002[8][4][2][2][2] Wiki